Curs de asfaltator

895 lei

Categorie:

Descriere

Pret: 895 RON / Durata: 4,5 luni

Condiții de înscriere: Absolvenți de învățământ obligatoriu

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE
  • buletin de identitate (original și copie);
  • certificat de naștere (original și copie);
  • certificat de căsătorie, dacă este cazul și doar pentru cei care și-au schimbat numele (original și copie);
  • diploma de studii, sau foaie matricolă (original și copie);
  • adeverintă medicală (apt curs calificare) de la medicul de familie;
  • dosar cu șină
Program cu publicul În Șos. Morarilor nr. 2B – LUNI – VINERI: 09:00-17:00

Ocupaţia de asfaltator se practică în domeniul construcţiilor de drumuri şi şosele şi presupune desfăşurarea unor activităţi specifice de pregătire a stratului suport şi de aşternere pe acesta a mixturilor asfaltice. Practicarea ocupaţiei presupune competenţe necesare la: – verificarea elementelor geometrice în plan şi spaţiu a stratului suport al drumului care urmează a fi executat, iar dacă este nevoie face corecţiile necesare; – pregătirea stratului suport, prin curăţirea manuală sau mecanică a acestuia de praf, agregate dislocate din stratul anterior executat, în vederea amorsării cu emulsie bituminoasă cationică cu rupere rapidă; – aşternerea mecanică (manuală) a mixturilor asfaltice, în strat şi grosime uniformă şi în conformitate cu cerinţele din documentaţia tehnică, ţinând cont de tipul bitumului şi implicit de parametrii de lucru – temperatura la aşternere; – compactarea mecanică a mixturilor asfaltice, executată în conformitate cu documentaţia tehnică şi cu prescripţiile tehnice în vigoare, avându-se în vedere parametrii de lucru – temperatură – la începerea şi terminarea compactării, în funcţie de tipul bitumului; – tratarea suprafeţelor îmbrăcăminţilor asfaltice executate în perioada după 1 octombrie sau pe sectoare de drum umbrite, prin protejare cu un strat de bitum şi răspândire de nisip de concasaj sau cu un strat de emulsie bituminoasă cationică cu rupere rapidă şi răspândire de nisip de balastieră; – controlul şi măsurarea permanentă cu instrumentele din dotare a cotelor şi dimensiunilor geometrice ale straturilor de mixturi asfaltice aşternute; – identificarea şi raportarea în conformitate cu reglementările tehnice de la punctul de lucru, a oricăror deficienţe de calitate şi a cauzelor ce le-au provocat; – remedierea defecţiunilor de orice tip apărute în timpul execuţiei şi în timpul exploatării îmbrăcăminţilor executate din mixturi asfaltice. Practica este asigurată în unitățile cu care Centrul nostru are contracte de colaborare.