Curs arme si munitii

Durata: 10 zile / Pret: 600 RON / Condiții de înscriere: Absolventi de 8 clase


Cursurile de initiere in domeniul armelor si munitiilor se organizeaza in conformitate cu prevederile L.295/2004 privind regimul armelor si munitiilor cu modificarile si completarile ulterioare.

Cursul de instruire teoretica si practica in domeniul armelor si munitiilor conform legii 295/2004 – se adreseaza tuturor celor care vor sa detina arme letale si neletale: padurari, vanatori, paznici, agenti de paza, magistrati, demnitari.

Asiguram acest curs pentru institutiile si firmele interesate dar si pentru personele fizice ce au nevoie sa obtina certificarea ca au urmat cursul de arme si munitii pentru a deveni agenti de paza, padurari sau vanatori.


Legislatie privind cursul de arme si munitii

ART. 8 HG130
(1) Persoanele care urmeaza sa solicite autorizarea procurarii de arme letale trebuie sa urmeze in prealabil cursul de instruire teoretica si practica prevazut la art. 15 alin. (1) lit. g) din Lege, respectiv sa promoveze examenul de absolvire a cursului, in conditiile prevazute in prezenta sectiune.
(2) Pot urma cursul prevazut la alin. (1) numai persoanele care au implinit varsta de 18 ani si nu au fost condamnate, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, la o pedeapsa privativa de libertate mai mare de un an, pentru infractiuni comise cu intentie.
(3) In vederea verificarii indeplinirii conditiilor prevazute la alin. (2), solicitantul trebuie sa prezinte, cu ocazia depunerii cererii de admitere la curs, cel putin documentul de identitate si certificatul de cazier judiciar valabil.
(4) Persoanele juridice autorizate sa organizeze cursurile prevazute la alin. (1) pot solicita indeplinirea unor conditii suplimentare de admitere la cursuri, referitoare la starea de sanatate fizica si psihica a persoanei, prin prezentarea unor documente doveditoare in acest sens.
(5) Pentru a se putea prezenta la examenul prevazut la alin. (1), persoana acceptata in cadrul cursurilor prevazute la alin. (1) are obligatia de a parcurge in proportie de cel putin 90% programul de pregatire si de a desfasura activitatile corespunzatoare numai in conditiile stabilite prin programa.
ART. 9 HG130
(1) La finalul cursului, pentru absolvire, cursantii vor sustine examenul de absolvire in fata unei comisii formate din reprezentanti ai organizatorului, inclusiv directorul cursului de pregatire, precum si, in mod obligatoriu, un politist din cadrul structurii teritoriale de arme. Comisia de examinare este condusa de directorul cursului care este un reprezentant al organizatorului.
(2) Organizatorul are obligatia de a informa cursantul asupra datei, orei si locului sustinerii examenului, cu cel putin 5 zile inainte.
(3) Examenul prevazut la alin. (1) consta in sustinerea a doua teste dupa cum urmeaza:
a) testul teoretic, in cadrul caruia se verifica insusirea cunostintelor in urmatoarele domenii: legislatia privind regimul armelor si al munitiilor, precum si cea referitoare la legitima aparare si starea de necesitate; acordarea primului ajutor; aspecte generale privind balistica, respectiv partile componente si modul de functionare si folosire a armelor si munitiilor;
b) testul practic, in cadrul caruia se verifica deprinderile de baza privind folosirea armamentului, respectiv pregatirea armei pentru tragere, respectarea pozitiilor de tragere, reactia personala la declansarea focului si modul de asigurare a armei.
(4) Rezultatul examenului se consemneaza intr-un proces-verbal semnat de toti membrii comisiei prevazute la alin. (1), in care se inscriu punctajele obtinute la cele doua teste, precum si media aritmetica a acestora, sub forma unei note cuprinse intre 1 si 10, respectiv mentiunea „promovat”, daca nota astfel obtinuta este cel putin 7, sau „nepromovat”, daca nota este mai mica de 7.
(5) In cazul in care candidatul nu s-a prezentat la examen conform planificarii, acest fapt se consemneaza in procesul-verbal incheiat in conditiile prevazute la alin. (4).
(6) Candidatul care nu a promovat examenul de absolvire poate contesta rezultatul consemnat in procesul-verbal incheiat in conditiile prevazute la alin. (4), in termen de 5 zile de la data sustinerii examenului. Contestatia se analizeaza de o noua comisie constituita potrivit alin. (1), din care nu pot face parte persoanele care au stabilit punctajul initial, iar rezultatul analizei se consemneaza intr-un proces-verbal incheiat in aceleasi conditii.
(7) Modalitatea de stabilire a punctajului prevazut la alin. (4), precum si modalitatea de constituire a comisiei de examinare si a comisiei de analizare a contestatiilor se reglementeaza prin ordin al inspectorului general al Politiei Romane.
art.10 HG130
(1) Persoanei care a promovat examenul de absolvire in conditiile art. 9 i se elibereaza de catre persoana juridica organizatoare certificatul de absolvire a cursului de pregatire teoretica si practica pe linie de arme si munitii, al carui model este prezentat in anexa nr. 3, in care se mentioneaza in mod expres scopul pentru care a fost urmat cursul, respectiv pentru detinerea, portul si folosirea armelor si munitiilor, si care se semneaza de directorul cursului si se stampileaza cu stampila organizatorului.
(2) Persoana care nu a promovat sau care nu s-a prezentat la sustinerea examenului de absolvire are dreptul de a participa la un nou examen in conditiile prevazute la art. 9, in termen de cel mult 6 luni, conform planificarii stabilite de organizator, fara a mai fi necesara repetarea cursului de pregatire.
(3) Persoana care nu s-a prezentat la repetarea examenului sau nu l-a promovat poate sustine un nou examen numai dupa parcurgerea unui nou curs de pregatire in conditiile stabilite la art. 8.

Regulament de urmat in poligon:
  • Persoanele care efectueaza trageri in poligon trebuie sa aiba minima 18 ani
  • Sa aiba un act de indentitate asupra lor
  • Nu au voie in poligon persoane aflate in stare de ebrietate, sub influenta oricarui tip de narcotic sau trtament medicamentos ce ar putea sa ii afecteze capacitatea de decizie si/sau de reactie
  • cursantii se obliga ca o data intrati in poligon sa respecte normele de protectie si siguranta in poligon ce le vor fi prezentate de catre instructor

Cursul se finalizeaza cu un examen de absolvire constand in probe teoretice si practice.


 ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE
  • buletin de identitate (original și copie);
  • certificat de naștere (original și copie);
  • certificat de căsătorie, dacă este cazul și doar pentru cei care si-au schimbat numele (original și copie);
  • diploma de studii, sau foaie matricolă (original și copie);
  • adeverintă medicală (apt curs calificare) de la medicul de familie;
  • dosar cu șină;

Program cu publicul în Șos. Morarilor nr.2 BLUNI – VINERI: 09:00-17:00


 Completeaza formularul cu numarul de telefon si cursul dorit iar noi te vom suna in cel mai scurt timp.

Numele Prenume (Necesar)

Email (Necesar)

Numar de telefon (Necesar)

Intrebari si / sau cursul dorit

Atentie! Rezervarea dvs. este valabila pana la inceperea cursului. Sunteti considerati inscrisi la un curs numai dupa ce aduceti actele enumerate mai sus si dupa semnarea contractului de formare profesionala! Rezervarea se face in limita locurilor libere.