Curs de brutar

Pret: 345 RON / Durata: 4 luni

Conditii de inscriere: Absolventi de invatamant obligatoriu
ACTE NECESARE LA INSCRIERE
  • buletin de identitate (original si copie);
  • certificat de nastere (original si copie);
  • certificat de casatorie, daca este cazul si doar pentru cei care si-au schimbat numele (original si copie);
  • diploma de studii, sau foaie matricola (original si copie);
  • adeverinta medicala (apt curs calificare) de la medicul de familie;
  • dosar cu sina
Program cu publicul in sos. Morarilor nr. 2B – LUNI – VINERI: 09:00-17:00

Ocupaţia presupune o sferă largă de competenţe, având în vedere gama variată a produselor de panificaţie, precum şi a tehnologiilor specifice fiecărui sortiment în parte. Unităţile de competenţă fundamentale: comunicarea la locul de muncă şi lucrul în echipă sunt indispensabile în vederea desfăşurării activităţii în condiţii optime. Alături de acestea, competenţele generale vin să completeze profilul ocupaţiei de brutar, care trebuie să lucreze cu respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă, a normelor de protecţie a mediului şi, nu în ultimul rând, a normelor de igienă şi siguranţă a alimentelor.

COMPETENTE DOBANDITE:

Aplicarea normelor de securitate şi sănătate în muncă

Aplicarea normelor de protecţia mediului

Organizarea activităţii proprii

Aplicarea normelor de igienă şi de siguranţa alimentelor

Întocmirea documentelor specifice

Recepţia calitativă şi cantitativă a materiilor prime şi a auxiliare

Depozitarea şi transportul materiilor prime, auxiliare şi a produselor finite de panificaţie

Pregătirea materiilor prime şi auxiliare

Frământarea aluatului

Urmărirea fermentării şi prelucrării aluatului

Coacerea semifabricatelor

Pregătirea produselor finite de panificaţie pentru depozitare

Numele Prenume (Necesar)

Email (Necesar)

Numar de telefon (Necesar)

Intrebari si / sau cursul dorit