Curs de coafura, frizerie, manichiura, pedichiura

Pret: 1.850 RON / Durata: 6 luni

Conditii înscriere: Absolvenți învățământ obligatoriu

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIEREreducere-cursuri

  • buletin de identitate (original și copie);
  • certificat de naștere (original și copie);
  • certificat de căsătorie, dacă este cazul și doar pentru cei care și-au schimbat numele (original și copie);
  • diploma de studii, sau foaie matricola (original și copie);
  • adeverintă medicală (apt curs calificare) de la medicul de familie;
  • dosar cu șină;
Program cu publicul în Șos. Morarilor – LUNI – VINERI: 09:00-17:00

Coaforul se ocupă cu oferirea de servicii clientelei, programarea clientelei, executarea coafurilor, coafurilor stil (pentru nunți, ocazii speciale, carnavaluri etc.), ondulației permanente, tratamentelor capilare, tunsorii pentru femei, vopsirii părului, spălarii parului, aprovizionarea cu materiale, utilizarea materialelor și instrumentelor, igienizarea locului de muncă, încasarea contravalorii serviciilor prestate. Frizerul se ocupa cu oferirea de servicii clientelei, programarea clientelei, executarea tunsorii pentru bărbați, executarea bărbieritului, executarea îngrijirilor faciale si capilare, spălarea părului, aprovizionarea cu materiale, utilizarea materialelor și instrumentelor, igienizarea locului de munca, încasarea contravalorii serviciilor prestate. Manichiuristul se ocupa cu oferirea de servicii clientelei, programarea clientelei, executarea masajului pentru maini, executarea si finisarea manichiurii, aprovizionarea cu materiale, utilizarea materialelor si instrumentelor, igienizarea locului de munca, incasarea contravalorii serviciilor prestate. Pedichiuristul se ocupa cu oferirea de servicii clientelei, programarea clientelei, executarea masajului pentru picioare, executarea si finisarea pedichiurii, aprovizionarea cu materiale, utilizarea materialelor si instrumentelor, igienizarea locului de munca, incasarea contravalorii serviciilor prestate. Lectori cu experintă vă pot iniția în aceste frumoase și interesante meserii pline de satisfactii morale și financiare. Practica este asigurată în saloane de înfrumusețare cu care Centrul nostru are contracte de colaborare.

Lectori cu experintă vă pot iniția în aceste frumoase și interesante meserii pline de satisfactii morale și financiare. Practica este asigurată în saloane de înfrumusețare cu care Centrul nostru are contracte de colaborare.

COMPETENȚE DOBÂNDITE:

Comunicare și numerație;

Utilizarea calculatorului și prelucrarea informaâției;

Comunicare în limba modernă;

Asigurarea calității;

Dezvoltarea personală în scopul obținerii performanței;

Igiena și securitatea muncii; Lucrul în echipă;

Organizarea salonului de frizerie- coafură- manichiură- pedichiură;

Inițierea unei afaceri proprii;

Adaptarea lucrărilor la caracteristicile clientului;

Relația cu clienții;

Lucrări estetice și de îngrijire în manichiură și pedichiură;

Lucrări estetice și de îngrijire în frizerie;

Coafarea părului pe baza ondulațiilor;

Decolorarea părului; Vopsirea părului.

Numele Prenume (Necesar)

Email (Necesar)

Numar de telefon (Necesar)

Intrebari si / sau cursul dorit

Comments

  • David

    Revin la comentariul pe care l-am pstoat la articolul Să fim impozitaţi bine , pentru a fi mai explicit. cen Rome2nia să fie un singur impozit – impozitul pe proprietate- şi o singură taxă – taxa pe valoarea adaugată. Reducerea drastică a sistemului de impozitare nu are de-a face cu statul minimalist dus la extrem ci răspunde unei necesităţi practice a secolului 21, şi anume, reducerea la minim a dificultăţii interacţiunii dintre stat şi cetăţean. Volumul mare al schimburilor comerciale, tranzacţiile on-line, formele nespecifice din ce een ce mai multe de prestare a activităţilor ( contractul de muncă fiind potrivit doar anumitor activităţi), proprietatea intelectuală şi formele din ce een ce mai complexe de manifestare a acesteia, vor face, şi deja fac, ca sistemul complicat de impozitare de acum să nu mai fie potrivit. O rigidizare a procedurilor administrative (cum a fost impozitul forfetar) duc inevitabil la blocarea activităţilor economice. Pe de altă parte, impozitele pe venit sunt de fapt impozite pe muncă, duce2nd la relocarea investiţiilor către alte zone (exemplul Nokia). Cu toate acestea, statul nu trebuie şi nu poate fi minimalist la extrem, pentru că va avea een continuare povara funcţiilor sale tradiţionale (sănătate, invăţăme2mt, apărare, etc). Deasemenea, trebuie menţionat că nu este obligatoriu ca impozitul pe proprietate să fie egal ca procent, şi nici TVA să aibă aceeaşi valoare pentru toate produsele (produsele accizate acum pot avea TVA 300% sau ce2t rezultă din calcul). Stimulentele fiscale şi scutirile pot fi een continuare instrumente eficiente een promovarea diverselor politici. Importantă este simplificare interacţiunii dintre stat şi cetăţean. cen privinţa impozitului pe proprietate, văzut ca o formă de expropriere, trebuie să se eenţeleagă faptul că garantarea proprietăţii nu se poate face doar prin declaraţii şi texte de lege. Pentru marea proprietate statul trebuie să asigure ordinea publică, pentru evitarea vandalizării, să asigure stabilitatea socială pentru respectarea ordinii publice, şi să asigure apărarea naţională pentru păstrarea stabilităţii sociale. Pentru garantarea micii proprietatăţi, statul trebuie să asigure een plus şi sănătatea publică (un om bolnav nu va mai putea realiza veniturile din momentul een care era sănătos şi dacă nu i se asigură un sistem de sănătate eficient, boala va fi pentru el un factor de pierdere a proprietăţii, pentru că va trebui să ve2ndă ce are pentru a se vindeca). Deasemenea, indiferent ce moştenire va primi, dacă proprietatea unui cetăţean răme2ne een zona micii proprietăţi, lipsa sistemului de eenvăţăme2nt eel va face să piardă din acea proprietate. Toate aceste servicii prin care se garantează proprietatea sunt suportate de stat, iar costurile trebuiesc suportate de fiecare, proporţional cu mărimea proprietăţii astfel garantate. Aceste costuri sunt astfel acoperite de fiecare prin ceea ce am numit impozit pe proprietate . cel voi numi een continuare la fel, dar accept că poate fi numit oricum altfel. Despre TVA nu voi mai discuta pentru că este evident ce eenseamnă şi cum funcţionează. Voi discuta een continuare despre alte avantaje ale impozitului pe proprietate, arăte2nd cum acesta susţine punct cu punct atributele liberalismului aşa cum au fost descrise een prezentul articol.1. SE OPUNE SOCIALISMULUI ŞI DIRIJISMULUI ceN ECONOMIE: Valoarea unei proprietăţi este legată de profitul ce poate fi realizat din acea proprietate. Profitul este dependent de productivitate, iniţiativă inovaţie, etc. Maximizarea bugetului (interesul oricărui guvern) se va putea face doar prin creşterea bunăstării (consum de produse eenalt prelucrate, cu valoare adăugată mare, purtătoare de TVA) şi creşterea valorii proprietăţilor, adică, indirect, creşterea productivităţii şi inovaţiei, realizabile doar prin iniţiative ale indivizilor. Bunăstarea individului şi proprietatea privată va deveni interesul direct al oricărui guvern.2. LIBERTATEA ECONOMICĂ, LIBERUL SCHIMB, CONCURENŢA CU ADEVĂRAT LIBERĂ Eliminarea birocraţiei een colectarea impozitelor va simplifica relaţiile de muncă diversifice2nd oferta de muncă, iar aceasta aduce după ea creşterea nivelului profesional, creşterea volumului şi valorii schimburilor comerciale, creşterea competiţiei. Un alt efect al impozitării proprietăţii este scăderea preţului proprietăţilor neproductive şi eliminarea tranzacţiilor speculative cu proprietăţi. Scăderea preţului duce la scăderea valorii investiţiei şi implicit la scăderea pragului de rentabilitate. Acest fapt va genera afaceri mai multe, mai mici, mai dinamice, mai creative.3. LIMITAREA PUTERII POLITICE, SEPARAREA PUTERILOR ceN STAT, TOLERANŢA ŞI PLURALISMUL Creşterea puterii politice şi aservirea de către aceasta a celorlalte puteri sunt procese favorizate de discrepanţa dintre proprietăţi, iar aceasta, la re2ndul ei este favorizată de posibilitatea tezaurizării veniturilor (indiferent de provenienţă) prin transformarea een mare proprietate, duce2nd apoi al o generare reciprocă a puterilor politică şi economică (acestea tind să se genereze reciproc una pe cealaltă, iar ce2nd una se pierde, riscă să se piardă şi cealaltă). Stoparea acestor procese se poate face prin impozitarea proprietăţii. Legarea proprietăţii de productivitate (proprietatea care nu produce ajunge practic să se piardă), face ca interesul proprietarilor să fie corelat cu al producătorilor (cineva trebuie să creeze produsele care să aducă profit proprietarilor) şi consumatorilor (dacă nu sunt destinate pieţii, produsele nu aduc niciun profit), iar corelarea intereselor se face prin separarea puterilor (utilă proprietarilor de această dată pentru că implicarea een economie crează eentre ei interese concurente divergente, care, pentru a nu degenera een conflicte, trebuiesc reglementate de către puteri ale statului separate, independente, dar cu atribuţii clare şi distincte). cen aceste condiţii pluralismul este necesar oricui pentru că el este generator de cerere şi oportunităţi, iar toleranţa are astfel, un stimulent economic.4. GARANTAREA PROPRIETĂŢII PRIVATE Am discutat la punctul 15. AUTOREGLAREA SPONTANĂ A ECONOMIEI nu mai trebuie să fie doar o credinţă, eentruce2t impozitul proprietăţii crează mecanismul necesar realizării acestui deziderat. Marea proprietate devine expresia unei mari eficienţe, iar pierderea eficienţei duce la pierderea proprietăţii ate2t prin impozit, ce2t şi prin scăderea preţului proprietăţii.6. SISTEM DE IMPOZITE STABIL ŞI PREDICITIBILITATE ECONOMICĂ Este clară stabilitate. cen condiţii normale scăderile şi creşterile consumului şi valorii proprietăţilor se compensează duce2nd la un buget predictibil şi la politici economice (dar nu numai economice) mai uşor de aplicat.7. REDUCEREA NUMĂRULUI COMPANIILOR DE STAT Statul va fi interesat singur de reducerea companiilor de stat pentru că banii din impozitarea acestora sunt mai siguri şi nu au legătură cu rentabilitatea acestor companii.8. REDUCEREA FISCALITĂŢII va fi mai uşor de făcut pentru că şi controlul va fi mult mai simplu, iar evaziunea mult mai greu de făcut. Desigur, cu toate aceste avantaje, sistemul de impozitare nu poate rezolva singur totul. Este necesară o clasă politică morală dar care nu poate să se nască eentr-o societate imorală sau amorală. Este necesar să ge2ndim un mecanism de cointeresare a tuturor factorilor sociali een creşterea moralităţii din cadrul societăţii. Propun contributorilor să lanseze o astfel temă de dezbatere. Garanţia morală este singurul lucru pe care nu eel cere nimeni politicienilor een campaniile elactorale. Ar fi interesant să vorbim despre acest lucru.