Inspector resurse umane

Durata: 1.5 Luni / Pret: 550 RON / Condiții de înscriere: Absolvenți învățământ liceal

reducere-cursuri

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE
  • buletin de identitate (original și copie);
  • certificat de naștere (original și copie);
  • certificat de căsătorie, dacă este cazul și doar pentru cei care și-au schimbat numele (original și copie);
  • diploma de studii, sau foaie matricolă (original și copie);
  • adeverintă medicală (apt curs calificare) de la medicul de familie;
  • dosar cu șină;
Program cu publicul în Șos. Morarilor nr, 2B – LUNI – VINERI: 09:00-17:00

                    Inspectorul de resurse umane, prin poziţia pe care o deţine în cadrul departamentului de resurse umane, participă activ la gestionarea resurselor umane prin implicarea directă în procesul prin care organizaţia îşi recrutează, angajează, derulează şi încetează raporturile de muncă cu salariaţii.

Pentru a-şi putea îndeplini eficient rolul care-i revine în cadrul organizaţiei, competenţele inspectorului de resurse umane trebuie să acopere următoarele domenii: – domenii de competenţe specifice: – întocmirea şi gestionarea documentelor de evidenţă a personalului; – organizarea recrutării şi selecţiei personalului; – întocmirea şi gestionarea carnetelor de muncă ale personalului; – întocmirea dosarului de pensionare; – întocmirea ştatului de plată pentru personalul încadrat; – întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind contribuţiile la bugetul de stat. – domenii de competenţe generale la locul de muncă: – oferirea informaţiilor privind problemele de personal; – planificarea activităţii proprii; – administrarea bazei de date de evidenţă a personalului utilizând PC-ul. – domenii de competenţe fundamentale: – lucrul în echipă; – dezvoltarea profesională.

În funcţie de dimensiunea organizaţiei şi modul de organizare a departamentului de resurse umane, competenţele legate de salarizarea personalului şi gestionarea declaraţiilor privind contribuţiile la bugetul de stat pot să nu fie solicitate inspectorului de resurse umane.

COMPETENȚE DOBÂNDITE:

Întocmirea actelor privind încheierea, modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual de muncă (informări, contracte de muncă, acte adiționale, decizii.

Completarea, păstrarea și evidența carnetelor de muncă și a registrului de evidență a salariaților

Formarea profesională a salariaților.

Întocmirea ștatului de salarii (salarii nete, concedii medicale, concedii de odihnă, întocmirea centralizatorului privind contribuțiile lunare datorate de salariați și de angajatori)

Calculul vechimii în muncă. Informații privind condițiile de acordare a diferitelor categorii de pensii (pensia pentru limită de vârstă, pensia anticipată, pensia anticipată parțial, pensia de invaliditate)

Întocmirea dosarului de pensionare

Condiții de acordare a îndemnizației de șomaj. Suspendarea și încetarea plătii indemnizației de șomaj. Subvenții acordate angajatorului care angajează forță de munca din rândul șomerilor.Întocmirea dosarului de pensionare.

Completeaza formularul cu numarul de telefon si cursul dorit iar noi te vom suna in cel mai scurt timp.

Numele Prenume (Necesar)

Email (Necesar)

Numar de telefon (Necesar)

Intrebari si / sau cursul dorit

Atentie! Rezervarea dvs. este valabila pana la inceperea cursului. Sunteti considerati inscrisi la un curs numai dupa ce aduceti actele enumerate mai sus si dupa semnarea contractului de formare profesionala! Rezervarea se face in limita locurilor libere.