Curs de mecanic auto

Pret: 600 RON / Durata: 4 luni

Condiții de înscriere: Absolvenți de învățământ obligatoriu
ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE
  • buletin de identitate (original și copie);
  • certificat de naștere (original și copie);
  • certificat de căsătorie, dacă este cazul și doar pentru cei care și-au schimbat numele (original și copie);
  • diploma de studii, sau foaie matricolș (original și copie);
  • adeverintă medicală (apt curs calificare) de la medicul de familie;
  • dosar cu șină;

 

Program cu publicul în Șos. Morarilor – LUNI – VINERI: 09:00-17:00

Ocupatia se aplicã lucrãtorilor ce executã operatii de întretinere si reparatie la autovehicule rutiere. În acest domeniu aria de competente trebuie sã fie vastã, pe lângã operatiile efective de reparatie si întretinere auto, lucrãtorii trebuind sã ofere o solutie optimã din punct de vedere tehnic, calitativ si economic. De asemenea, trebuie sã dea dovadã de operativitate, sã aibã o bunã colaborare cu clientii si sã ofere sfaturi competente în domeniul mentenantei autovehiculului. Practica este asigurată în service-uri cu care Centrul nostru are contracte de colaborare.

COMPETENȚE DOBÂNDITE:

Completarea şi transmiterea documentelor specifice

Aplicarea normelor de protecţie a muncii şi prevenire şi stingere a incendiilor

Asigurarea cu piese de schimb şi materiale a locului de muncă

Planificarea activităţii proprii

Diagnosticarea disfuncţionalităţilor

Efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţie la mecanismele motorului

Etanşarea sistemelor: ungere, răcire, alimentare cu combustibil

Executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţie la punţi şi suspensii

Executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţie la sistemul de transmisie

Oferirea de consultanţă de specialitate

Utilizarea aparatelor şi echipamentelor de măsurare şi testare

Utilizarea sculelor, dispozitivelor şi materialelor

Numele Prenume (Necesar)

Email (Necesar)

Numar de telefon (Necesar)

Intrebari si / sau cursul dorit