Curs de sudor

Pret: 650 RON / Durata: 4 luni

Conditii de inscriere: Absolventi de invatamant obligatoriu
ACTE NECESARE LA INSCRIERE
  • buletin de identitate (original si copie);
  • certificat de nastere (original si copie);
  • certificat de casatorie, daca este cazul si doar pentru cei care si-au schimbat numele (original si copie);
  • diploma de studii, sau foaie matricola (original si copie);
  • adeverinta medicala (apt curs calificare) de la medicul de familie;
  • dosar cu sina
Program cu publicul in sos. Morarilor nr. 2B – LUNI – VINERI: 09:00-17:00

Sudorul realizează prin sudare o îmbinare nedemontabilă având ca rezultat obţinerea unei structuri interne continue şi omogene. Se realizează astfel repere, subansambluri, piese sudate şi alte componente, folosite în diferite domenii, industriale sau neindustriale.

COMPETENTE DOBANDITE:

Lucrul în echipă

Planificarea activităţii proprii

Urmărirea programului de pregătire profesională

Comunicarea interpersonală

Aplicarea normelor de protecţie a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor, a prevederilor prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR

Utilizarea documentaţiei tehnice

Aplicarea procedurilor de calitate

Exploatarea echipamentelor / utilajelor / aparatelor şi a dispozitivelor necesare sudării / tăierii

Pregătirea operaţiei de sudare / tăiere

Aplicarea procedeelor de sudare / tăiere

Realizarea operaţiilor post–sudare / tăiere

Numele Prenume (Necesar)

Email (Necesar)

Numar de telefon (Necesar)

Intrebari si / sau cursul dorit