Curs de tinichigiu auto

Pret: 600 RON / Durata: 4 luni

Condiții de înscriere: Absolvenți de învățământ obligatoriu
ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE
  • buletin de identitate (original și copie);
  • certificat de naștere (original și copie);
  • certificat de căsătorie, dacă este cazul și doar pentru cei care și-au schimbat numele (original și copie);
  • diploma de studii, sau foaie matricolș (original și copie);
  • adeverintă medicală (apt curs calificare) de la medicul de familie;
  • dosar cu șină;
Program cu publicul în Șos. Morarilor nr. 2B – LUNI – VINERI: 09:00-17:00

Ocupatia se referã la lucrãtorii ce executã operatii de reparatie si întretinere la autovehicule. În acest domeniu, pe lîngã operatiile efective de reparatie si întretinere a autovehiculelor, tinichigiul trebuie sã ofere solutia optimã din punct de vedere tehnic, calitativ, economic si al sigurantei autovehicului în circulatie. Trebuie sã aibã cunostinte temeinice de sudurã, trebuie sã cunoascã natura materialelor (rezistentele si punctele critice) si cunoasterea diverselor tipuri de caroserii. De asemenea trebuie sã dea dovadã de operativitate si sã aibã o bunã colaborare cu clientii oferind sfaturi competente în domeniul mentenantei autovehiculului. Practica este asigurată în service-uri cu care Centrul nostru are contracte de colaborare.

COMPETENȚE DOBÂNDITE:

Completarea şi transmiterea documentelor specifice

Aplicarea normelor de protecţie a muncii şi prevenire şi stingere a incendiilor

Planificarea activităţii proprii

Asigurarea cu piese de schimb şi materiale a locului de muncă

Evaluarea gradului de uzură a caroseriei

Executarea lucrărilor de recondiţionare de repere

Executarea lucrărilor de sudură pentru reperele nedemontabile

Înlocuirea geamurilor fixe ale caroseriei

Înlocuirea reperelor demontabile

Readucerea caroseriei la parametrii dimensionali normali

Verificarea, întreţinerea şi repararea sistemelor de acţionare, închidere şi blocare

Oferirea de consultanţă de specialitate

Utilizarea sculelor, dispozitivelor şi materialelor

Numele Prenume (Necesar)

Email (Necesar)

Numar de telefon (Necesar)

Intrebari si / sau cursul dorit