Curs Fierar Betonist

895 lei

Ocupaţia se practică în sectorul construcţiilor, civile, industriale, edilitare, de căi ferate, drumuri şi poduri etc. Activităţile se desfăşoară numai în echipă, sub coordonarea directă a şefului de echipă, de punct de lucru sau a şefului de şantier, în baze de producţie, ateliere sau spaţii special amenajate pentru pregătirea şi fasonarea oţelului beton sau pe şantiere de construcţii, la locul de punere în operă a materialelor.

Categorie:

Descriere

Durata: 4.5 Luni / Pret: 895 RON / Condiții de înscriere: Absolvenți de învățământ obligatoriu

 ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE

  •  buletin de identitate (original și copie);
  •  certificat de naștere (original și copie);
  • certificat de căsătorie, dacă este cazul și doar pentru cei care și-au schimbat numele (original și copie);
  • diploma de studii, sau foaie matricolș (original și copie);
  • adeverintă medicală (apt curs calificare) de la medicul de familie;
  • dosar cu șină;

Program cu publicul în Șos. Morarilor nr. 2B: LUNI – VINERI: 09:00-17:00

Ocupaţia se practică în sectorul construcţiilor, civile, industriale, edilitare, de căi ferate, drumuri şi poduri etc. Activităţile se desfăşoară numai în echipă, sub coordonarea directă a şefului de echipă, de punct de lucru sau a şefului de şantier, în baze de producţie, ateliere sau spaţii special amenajate pentru pregătirea şi fasonarea oţelului beton sau pe şantiere de construcţii, la locul de punere în operă a materialelor.

Calitatea execuţiei decurge din respectarea riguroasă a tehnologiilor, fierarul betonist având obligaţia de a îndeplini pe tot parcursul activităţilor cerinţele din proiectul de execuţie al lucrării, precum şi normativele tehnice în vigoare. În funcţie de faza de lucru, fierarul betonist colaborează cu alte categorii de muncitori: sudori, dulgheri, betonişti etc. Fierarul betonist manipulează materialele necesare pentru activităţile curente de muncă şi le transportă în majoritatea cazurilor pe distanţe mici, prin purtare directă de la locurile în care sunt aduse cu mijloace de transport şi de ridicare a sarcinilor. Fierarii betonişti care fixează materialele în dispozitive de prindere ale utilajelor pentru transport la înălţime sau pe orizontală sunt instruiţi şi autorizaţi ca legători de sarcină. Pentru practicarea ocupaţiei sunt necesare capacităţi de rezistenţă la efort, lucru în condiţii de înălţime, de realizare a unor activităţi repetitive, în condiţii procedurale stricte, cu autonomie restrânsă. Atitudinile principale cerute la locul de muncă sunt: disciplina, seriozitatea, preocuparea profesională, responsabilitatea şi atenţia.Practica este asigurată în unitati cu care Centrul nostru are contracte de colaborare.