Curs Inspector Resurse Umane

855 lei

Categorie:

Descriere

Durata: 1.5 Luni / Pret: 855 RON / Condiții de înscriere: Absolvenți învățământ liceal

reducere-cursuri

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE
  • buletin de identitate (original și copie);
  • certificat de naștere (original și copie);
  • certificat de căsătorie, dacă este cazul și doar pentru cei care și-au schimbat numele (original și copie);
  • diploma de studii, sau foaie matricolă (original și copie);
  • adeverintă medicală (apt curs calificare) de la medicul de familie;
  • dosar cu șină;
Program cu publicul în Șos. Morarilor nr, 2B – LUNI – VINERI: 09:00-17:00

                    Inspectorul de resurse umane, prin poziţia pe care o deţine în cadrul departamentului de resurse umane, participă activ la gestionarea resurselor umane prin implicarea directă în procesul prin care organizaţia îşi recrutează, angajează, derulează şi încetează raporturile de muncă cu salariaţii.

Pentru a-şi putea îndeplini eficient rolul care-i revine în cadrul organizaţiei, competenţele inspectorului de resurse umane trebuie să acopere următoarele domenii: – domenii de competenţe specifice: – întocmirea şi gestionarea documentelor de evidenţă a personalului; – organizarea recrutării şi selecţiei personalului; – întocmirea şi gestionarea carnetelor de muncă ale personalului; – întocmirea dosarului de pensionare; – întocmirea ştatului de plată pentru personalul încadrat; – întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind contribuţiile la bugetul de stat. – domenii de competenţe generale la locul de muncă: – oferirea informaţiilor privind problemele de personal; – planificarea activităţii proprii; – administrarea bazei de date de evidenţă a personalului utilizând PC-ul. – domenii de competenţe fundamentale: – lucrul în echipă; – dezvoltarea profesională.

În funcţie de dimensiunea organizaţiei şi modul de organizare a departamentului de resurse umane, competenţele legate de salarizarea personalului şi gestionarea declaraţiilor privind contribuţiile la bugetul de stat pot să nu fie solicitate inspectorului de resurse umane.