Curs Ospatar

845 lei

Chelnerul (ospãtarul) asigurã servirea consumatorilor cu produsele alimentare solicitate, într-un local de alimentatie publicã. Serveste la cererea consumatorilor preparate culinare, bãuturi si alte produse comestibile.

Categorie:

Descriere

Durata: 4,5 Luni / Conditii de înscriere: cel puţin învăţământ obligatoriu (8 clase inainte de 2004 si 10 clase dupa 2004). 


 
ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE
√ buletin de identitate (original și copie);
√ certificat de naștere (original și copie);
√ certificat de căsătorie, daca este cazul și doar pentru cei care și-au schimbat numele (original și copie);
√ diploma de studii, sau foaie matricolă (original și copie);
√ adeverință medicală (apt curs calificare) de la medicul de familie;
√ dosar cu șina;
 

 
Program cu publicul în Șos. Morarilor nr. 2B LUNI – VINERI: 09:00-17:00