Operator Calculator

Durata: 1.5 Luni / Pret: 345 RON / Condiții de înscriere: Absolvenți de 8 clase ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE buletin de identitate (original și copie); certificat de naștere (original și copie); certificat de căsătorie, dacă este cazul și doar pentru cei care și-au schimbat numele (original și copie); diploma de studii, sau foaie matricolș (original și […]